Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH - TM -DV THÁI NGỌC XƯƠNG

-------------------------------------------------------------------------------------

Địa Chỉ Văn Phòng Giao Dịch: Số 24, Đường số 1A, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng - Bình Chánh - TP.HCM

Địa Chỉ Xuất Hóa Đơn VAT: Số 18A, Đường số 6A, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng - Bình Chánh - TP.HCM

Mã số thuế: 0309 113 908

Fax: (84-8) 543 192 78

Điện thoại: (84-8) 66 74 73 76

Email: imaxhd18@gmail.com

Số tài khoản ACB TP.HCM: 64216719