Firmware NX-3000

Firmware NX-3000

- Bổ Sung tính năng update trực tiếp qua mạng
- Từ bảng này udate lên ver 2013_0801, Fix các lỗi sau:

[...]

Mô tả:

- Bổ Sung tính năng update trực tiếp qua mạng
- Từ bảng này udate lên ver 2013_0801, Fix các lỗi sau:

Firmware iMAX i348HD

Firmware iMAX i348HD

iMax HD vừa nhận được bản Firmware mới nhất cho iMAX i348 từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật...

[...]

Mô tả:

iMax HD vừa nhận được bản Firmware mới nhất cho iMAX i348 từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật...

Firmware iMAX i18D

Firmware iMAX i18D

Để có thể nâng cấp lên Ver R11121 này, thì bắt buộc các bạn phải nâng cấp lên R11120 trước tiến...

[...]

Mô tả:

Để có thể nâng cấp lên Ver R11121 này, thì bắt buộc các bạn phải nâng cấp lên R11120 trước tiến...