Firmware iMAX i348HD

iMax_HD vừa nhận được bản Firmware mới nhất cho iMAX HD i348HD từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. Đợt nâng cấp này sẽ có nhiều thay đổi quan trọng và đáng để trải nghiệm, bao gồm:

1. Sửa lỗi download torrent. 
2. Thay đổi font hệ thống và font phụ đề
3. Sửa các lỗi liên quan đến việc xem và tìm kiếm video trên Youtube

Các bạn hiện đang sử dụng đầu iMAX HD i348HD có thể download Firmware mới nhất (tháng 07 năm 2012) 

Về cách thức nâng cấp Firmware cho đầu HD iMax, các bạn có thể tham khảo qua topic sau:

[iMAX HD] Hướng dẫn nâng cấp Firmware cho các đầu iMAX HD

Cách thức tải torrent trên iMAX HD i348HD giống hệt như trên IMAX 3D i18D, các bạn có thể tham khảo qua topic sau:

[iMAX 3D i18D] Hướng Dẫn Tải Torrent Trực Tiếp Trên i18D

Cám ơn các bạn đã sử dụng và ủng hộ sản phẩm