CÁCH KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THỈNH THOẢNG KHÔNG NHẬN Ổ CỨNG (HDD)

Hiện tại, có những trường hợp khi sử dụng 1 thời gian, thì xảy ra tình trạng không nhận HDD (không nhận HDD ở đây có nghĩa là: vẫn thấy ổ cứng, vẫn thấy ổ C: nhưng không thấy được dữ liệu bên trong)

Cách khắc phục như sau:

1. Error-Checking

- Ví dụ ổ mình là ổ đĩa I

- Chọn Tool -> check now

2. Format HDD

Làm theo hướng dẫn sau

http://imaxhd.com.vn/index.php?idHD=4&act=chitiethuongdan

2 Cách trên là chỉ khắc phục tạm thời, trong khi chờ bản FW fix kế tiếp trong tháng 8