Format HDD bằng i18D

- HDD gắng vào i18

- Kết nối i18D với máy tính qua USB (cáp USB đi kèm)

- Click chuột phải vào biểu tượng Computer trên desktop, Chọn Manager
 


- Cửa sổ Managerment xuất hiện -> chọn Disk Managerment. Chuột phải vài HDD của i18, chọn Delete Volume 

- Tiếp tục chuột phải vào HDD của i18 chọn New Volume .... theo hướng dẫn của của windows để tạo và format HDD mới